Het leerwoud

Robin Wyckmans

klasleerkracht Het Leerwoud

Bobbie De Waegenaere

Klasleerkracht 3de en 4de leerjaar

Julie Van Frausem

Klasleerkracht 3de en 4de leerjaar

GO! basisschool De Hoeksteen
Tuyaertsstraat 53
2850 Boom
03 888 02 17
info@dehoeksteen-boom.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be