Ondersteuning

Onze school werkt samen met

GO! CLB Rivierenland

Het CLB-team verbonden aan onze school bestaat uit:

Directeur – Cora Linskens

Arts – dokter Chantal Corbeel  Verpleegkundige – Mia Meuris

Schoolverantwoordelijke – Inge Van den Brink inge.vandenbrink@clbrivierenland.be

NOA Netwerk Ondersteuners Antwerpen

Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk Antwerpen