Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 888 02 17 of via info@dehoeksteen-boom.be, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen >.

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2022-2023

Lerenden van hetzelfde gezin (broers en zussen van lerenden die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022.
Lerenden van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 maart 2022 zullen alle andere nieuwe lerenden voor schooljaar 2022-2023 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en lerenden van het personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Identiteitskaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.
 

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen voor schooljaar 2022 – 2023 op datum van 04/07/2022 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2021: instappers ’23-’242525
2020: instappers255
2019 peuters K12510
2018 kleuters K2250
2017 kleuters K3250
2016 lager L1250
2015 lager L2253
2014 lager L3250
2013 lager L4250
2012 lager L5254
2011 lager L6252

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

GO! basisschool De Hoeksteen
Tuyaertsstraat 53
2850 Boom
03 888 02 17
info@dehoeksteen-boom.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be